Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Az erdei iskola feladata

Napjainkban a társadalom mind nagyobb érdeklődést tanúsít a legmagasabb szinten szerveződött környezeti rendszer, az erdő iránt. Egyre világosabb, hogy a természettől elszakadni nem lehet, és nem is érdemes. Feladatunk, hogy jobban megismertessük az emberekkel az erdőgazdálkodási munkákat, bővítsük az erdőről, az ott zajló életről szóló ismereteket.A Kab-hegy nyugati oldalán bükkösök, cseresek árnyékában a romos Hubertus lakot alakítottuk át erdei iskolaépületté. Az iskolai oktatás keretein belül fontos segítő és kiegészítő foglalkozásnak tartjuk az erdei iskolában történő környezeti nevelést: élményszerűvé, testközelivé teszi a megtanulandó ismereteket, hiszen a játékok, a kézműves foglalkozások mind-mind a természetről szólnak.
 
A programokat úgy terveztük meg, hogy azok kapcsolódjanak a gyerekek iskolában elsajátítandó alapismereteihez, segítségükkel rögzítsük, bővítsük tudásukat. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a különféle programok alkalmazkodjanak a gyerekek életkori sajátságaihoz. Továbbá fontosnak tartjuk azt is, hogy a tudást fokozatosan, apránként adagoljuk az iskolásoknak, mindig egymásra építve a különböző foglalkozásokat.

Minden foglalkozáson alkalmat teremtünk a visszacsatolásra és ismétlésre, hogy a tanultak jobban megszilárduljanak. A már korábban elsajátított ismereteket is folyamatosan szinten tartjuk annak érdekében, hogy láttassuk a köztük lévő kapcsolatokat és összefüggéseket – ez is elősegíti a tanultak rögzítését. Lényeges, hogy a gyerekek lássák az ember környezetre ható szerepét, megérezzék a ránk nehezedő felelősség súlyát, amivel önmagunknak, környezetünknek és nem utolsó sorban a jövőnek tartozunk.

Minden más

Továbbiak